APPROVED TRAINING ORGANISATION  SRB / ATO - 601  

         ŠKOLA LETENJA

COP AVIJATIČAR


Centar za Obuku Pilota Avijatičar vrši obuku pilota za upravljanje ultralakih motornih aviona. 

Nakon školovanja u našem centru student pilot polaže ispit i stiče licencu PILOTA ULTRALAKIH AVIONA - ULA PL.

Obuka student pilota vrši se u našem centru na aerodormu Ečka.

Student pilot mora pre početka obuke ispuniti sledeće zahteve.

 

1. Minimum godina

 

1.1. Student pilot jednomotornog  klipnor aviona mora imati navršenih 16 godina starosti pre prvog samostalnog leta.

1.2. Lice koje nije navršilo 18 godina života može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost oba roditelja. odnosno staratelja.

1.3.  Student pilot može pristupiti završnom ispitu pred Direktoratom civilnog vazduhoplovstva ako ima navršenih 17 godina života.

 

2. Medicinski zahtevi

 

2.1. Student pilot mora imati uverenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od strane ovlašćenog vazduhoplovnog medicinskog centra prema kriterijmima JAR-FCL-1 za klasu II ili zdravstveni kriterijum koji propisuje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

2.2. Student pilot mora imati uverenje o zdravstvenoj sposobnosti pre početka praktičnor dela obuke.

2.3. Rukovodilac obuke ili instruktori teoretske obuke mogu zahtevati od studenta pilota da izvrši odgovarajući pregled pre početka teoretskog dela obuke ukoliko uoče da kandidat poseduje očigledne psihičke ili fizičke nedostatke koji se prema Pravilniku o medicinskim kriterijumima označavaju kao razlog za privremenu ili trajnu nesposobnost.

2.4. Kandidat koji ne zadovoljava pomenute medicinske kriterijume ne sme se primiti na obuku.

 

3. Zahtevi obrazovanja

 

3.1. Student pilot mora da ima  minimalno završenu osnovnu školu.

3.2. Student pilot ne mora da poseduje ranije letačke dozvole ili ovlašćenja. U slučaju da ih poseduje, deo teoretske i praktične obuke se može priznati od strane rukovodioca obuke.

 

4.. Okvirno trajanje obuke:

 

4.1. Opšta teorija 15 dana.

4.2. Obuka u vazduhu 20 letačkih sati sa instuktorom.

4.3. Obuka u vazduhu 10 letačkih sati sa samostalno.

4.4. Ukupan nalet 30 letačkih sati.

4.5. Student pilot je dužan da nakon obuke u roku od 18 meseci polaže teorijski ispitm a nakon toga praktični.

 

5. Polaganje teorijskog ispita.

 

Obavlja se u Direktoratu civilnog vazduhoplovstba u Beogradu. Polaže se ukupno 9 ispita i to:

(elektonske knjige sa ispitnim pitanjima možete preuzeti ispod)

 

1. Komunikacije

2. Ljudske mogućnosti i ograničenja

3. Meteorologija

4. Navigacija

5. Operativne procedure

6. Opšte znanje o vazduhoplovu

7. Performanse leta i planiranje

8. Teorija letenja

9. Vazduhoplovni propisi

 

6. Polaganje praktičnog dela polaže se nakon uspešno položenih 9 ispita teorije u trajanju od 1 sata sa pilotom examinerom.

 

Završni deo obuke, letenje na ruti, po čemu smo kao škola letenja jedinstveni možete pogledati na linkovima ispod teksta.